Kotlíková dotace není jen samotný kotel, ale i další úkony a služby. Na co všechno se vztahuje kotlíková dotace?

 • Zdroj vytápění včetně instalačních nákladů
 • Nová otopná soustava
 • Rekonstrukce otopné soustavy včetně související regulace a měření a komínových cest
 • Mikroenergetická opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • Náklady na pořízení PENB
 • Služby energetického specialisty

Žádat mohou pouze osoby splňující tyto podmínky:

 • Žádající je vlastníkem rodinného domu
 • Rodinný dům je vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nebo spolu v kombinaci s dalším typem kotle (plynový, elektrický)
 • Nelze vyměňovat stávající kotel na biomasu za kotel na uhlí
 • Nelze vyměňovat stávající kotel s automatickým přikládáním paliva
 • Nelze vyměňovat zdroj tepla, na který již byla poskytnuta státní dotace (od roku 2009)

Kotlíková dotace má své finanční limity. Na jeden rodinný dům je možné získat dotaci do výše 127.500 Kč (150.000 Kč = maximální náklady, ze kterých bude počítána dotace). Finanční prostředky na kotlíkové dotace se budou lišit podle krajů. Neváhejte proto, a zažádejte o vyřízení kotlíkové dotace co nejdříve, než budou dotace na kotle vyčerpány.

Zdroj vytápění Výše podpory
Kotel na uhlí 70%
Kombinovaný kotel (uhlí a biomasa), plynový kotel 75%
Kotel na biomasu, tepelné čerpadlo 80%

+ dalších 5% dotace v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší

Kdy a kde žádat

Žádost o kotlíkové dotace se předkládá na příslušném krajském úřadu. Kraj nejprve musí vyhlásit výzvu pro občany.

 

Povinné doklady

Se žádostí o kotlíkovou dotaci je třeba přinést tyto doklady:

 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Pokud je nemovitost v horší energetické třídě, než-li C (zjistí PENB), pak je potřebný dokument s návrhem mikro energetického opatření
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu, komínové těleso a deklarace jeho typu (odhořívací, prohořívací, aj.), materiálu (např. ocel) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu (pokud existují)
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud je vlastník pozemku jiný než majitel nemovitosti)
 • Další dokumenty a přílohy požadované krajem