Rekuperační ventilační systém slouží k výměně vzduchu v jednotlivých obytných místnostech, aniž by docházelo k znatelným tepelným ztrátám . Odváděný špatný vzduch předává své teplo čerstvému vzduchu, přiváděnému z venkovního prostředí . Oproti jiným konstrukcím má předkládané řešení celou řadu výhod.
Minimalizuje množství obměňovaného vzduchu . Vychází z prakticky osvědčeného každodenního vyvětrání oknem. Při použití rekuperace se vymění vzduch v místnosti minimálně 2x za den a to tak , že se odsává vzduch od podlahy (tam obsahuje nejvíc vodní páry, CO2 a alergenů v prachu) . Ohřátý čerstvý vzduch je směrován ke stropu tak , že se rovnoměrně vyměňuje celý objem místnosti . Naproti tomu při větrání oknem se vzduch pod úrovní parapetu téměř nepohne a je třeba , pro stejný účinek , vyměnit několikanásobně větší množství vzduchu (při značné ztrátě tepla).

Popis funkce rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky jsou větrací vzduchotechnické jednotky, které jsou schopny přenést teplo a vlhkost mezi přívodním (čerstvým) a odvádějícím vzduchem. Jednotky vzduch vymění a umí též i snížit nepříjemný rozdíl teplot a vlhkosti mezi vzduchem přívodním a vzduchem v prostoru. Dochází tím k významným úsporám energie potřebné na dohřev čerstvého vzduchu v zimním období a stejně tak k úspoře energie potřebné na ochlazení – klimatizaci v letním období. Znamená to, že v rekuperátoru dochází k přenosu tepla (chladu) a v některých i vlhkosti mezi proudy vzduchu odváděného a přiváděného na prvku, který umí předat teplo a vlhkost mezi proudy vzduchu aniž by se smíchaly. Tento prvek je křížový výměník vyrobený ze specielního ultratenkého materiálu.

08-03

Rekuperační jednotka větrá a zároveň zachytává teplo, které s větraným vzduchem odchází ven. S rekuperační jednotkou tedy větráte bez energetických ztrát. V létě rekuperační jednotka naopak vzduch ochlazuje. Nástěnné vertikální rekuperační jednotky jsou ideálním řešením moderního a úsporného větrání pro rodinné domy i byty.

Rekuperace vzduchu neboli úsporné řízené větrání je zjednodušeně řečeno to, že rekuperační zařízení využívá teploty vzduchu odsávaného z domu nebo bytu k ohřevu chladného vzduchu, který je přiváděn z venku. V létě je to naopak – teplý vzduch je odváděn ven a dovnitř proudí chladný vzduch. Příchozí a odchozí vzduch se přitom nikdy nepotkají, pouze si přes speciální výměník předají teplotu.

 


Kontaktujte nás