Tyto náklady je možné snížit již na vstupu a to vhodnou konstrukcí a zateplením budovy tak, aby tepelná ztráta byla minimální.

Druhá cesta ke snížení nákladů pak vede k vhodné a úsporné volbě zdroje tepla pro otopnou soustavu (radiátory, ohřev TUV). Právě zde pak přihází na řadu čím dál tím více populární tepelné čerpadlo, kdy lze zjednodušeně říci, že z 1 kW příkonu elektrické energie dokážeme získat až 4 kW energie tepelné.

Popis funkce tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí – v tomto případě ze vzduchu a transportuje ho do prostoru bytu, rodinného domu nebo kanceláře. Využívá se pro topení, ohřev užitkové vody a případně i pro chlazení. Provoz tepelného čerpadla je ekonomičtější a levnější oproti jiným zdrojům tepla díky principu transportu, nikoliv přeměny tepla např. spalováním. Sluneční záření jako trvale obnovitelný zdroj energie stále ohřívá atmosféru. Nízkoteplotní energie vzduchu je tepelným čerpadlem přeměněna na vyšší hladinu a akumulována do vody, kterou je možno následně plně využít pro vytápění a ohřev.

principJiž řadu let dodává společnost Toshiba technologii tepelného čerpadla nejvyšší kvality. Dlouholetý vlastní výzkum a vývoj invertorové technologie, optimalizace řízení výkonu a využití špičkových vlastností původního dvoj-rotačního vačkového kompresoru – to jsou hlavní atributy a mílové kroky k energeticky nejúspornějšímu provozu. Výsledkem je zařízení, které produkuje pouze takový výkon, který je právě potřeba. Při jmenovitém výkonu dosahuje zařízení Toshiba hodnoty 4,66(COP), při částečném zatížení dosahuje koeficient využití energie až hodnoty 9!

Tepelné čerpadlo vám přináší neuvěřitelné možnosti. Můžete ho instalovat samostatně nebo společně s klasickým zdrojem vytápění – kotlem (plyn, olej, dřevo atd.). Při použití fain-coil jednotek namísto radiátorů si můžete v létě užívat komfortu klimatizované místnosti. (jednotky fancoil obsahují ventilátor a výměník, kterým cirkuluje topná nebo chladící voda. Z fan-coil jednotky je vyveden odvod kondenzátu.). Příprava teplé užitkové vody v zásobníku je zcela nezávisle na režimu chlazení nadále v provozu dle nastavených parametrů.

 


Kontaktujte nás