Tepelná pohoda, odvod škodlivin, filtrace vzduchu a přivádění čerstvého vzduchu jsou pro člověka nezbytné a zásadně ovlivňují nejen kvalitu života, ale i pracovní nasazení a produktivitu práce. Nedílnou součástí vzduchotechniky mohou být i vzduchotechnické jednotky s cirkulací vzduchu, které vyžadují až extrémní úpravy ať již teplotní, vlhkostní nebo kvalitativní.

Provádíme návrhy odvětrání obytných prostor včetně sociálních zařízení, kancelářních prostor, restauračních zařízení a výrobních provozů.

 


Kontaktujte nás